Jump to content

sabaabu

sabaabu

წევრი 18 Jan 2015
გასული ბოლო აქტიურობა Nov 14 2015 12:44 PM

ინგლისური პოინტერი

18 January 2015 - 02:26 PM

შევიძენ პოინტერის ხვად ლეკვს საგვარეულო ნუსხით რეალურ ფასად.. რაც მთავარია მუშა სისხლი უნდა იყოს