Jump to content

თემო ჩაინიკა :D 13

თემო ჩაინიკა :D 13

წევრი 19 Dec 2018
გასული ბოლო აქტიურობა დღეს, 13:59

თემაში:გლოკი 17 (glock-17) 9X19mm

დღეს, 13:55

კარგი და პრაქტიკული იარაღია

თემაში:ვიცნობდეთ ერთმანეთს. მივესალმოთ ახალ წევრებს.

დღეს, 13:54

კეთილი იყოს მახო შენი შემომატბა

თემაში:იუბილარი ლეგიონერები

დღეს, 11:19

პაატა აბუთიძეს ვულოცავ დაბადების დღეს ღმერთმა ჯანმრთელად და ბედნიერად ამყოფოს თავის საყვარელ
ოჯათან ერთად ❤❤❤

თემაში:იუბილარი ლეგიონერები

დღეს, 11:19

პაატა აბუთიძეს ვულოცავ დაბადების დღეს ღმერთმა ჯანმრთელად და ბედნიერად ამყოფოს თავის საყვარელ
ოჯათან ერთად ❤❤❤

თემაში:იუბილარი ლეგიონერები

დღეს, 11:19

პაატა აბუთიძეს ვულოცავ დაბადების დღეს ღმერთმა ჯანმრთელად და ბედნიერად ამყოფოს თავის საყვარელ
ოჯათან ერთად ❤❤❤