Jump to content

ლეგიონი

ლეგიონი

წევრი 11 Nov 2013
გასული ბოლო აქტიურობა Apr 20 2020 09:32 AM

ნადირობის სეზონი 2019 წლის აგვისტოს მეოთხე შაბათს გაიხსნება

30 July 2019 - 04:44 PM

ნადირობის სეზონი 2019 წლის აგვისტოს მეოთხე შაბათს გაიხსნება

 

legion.ge_1L5d403bbb5dd22.png

 

ნადირობის სეზონი ,,ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“  ბრძანების (N95 27/12/2013წ.) შესაბამისად,  2019 წლის აგვისტოს მეოთხე შაბათს გაიხსნება. აღნიშნული გადაწყვეტილება სამინისტრომ მიიღო მონადირეებთან გამართული წინასწარი კონსულტაციების/გამოკითხვის პროცესში, მათი უმრავლესობის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებსა და სამეცნიერო-ექსპერტული წრეებიდან მიღებულ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, რაც ემსახურება გადამფრენი ფრინველების დაცვისა და აღწარმოების მიზნებს.
გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის მსურველებმა, ნადირობისას თან უნდა იქონიონ გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებლის (10 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (დედანი) და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ ბანკში, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი: 220 101 222, ანგარიშის ნომერი: №200122900, ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი: 3033.

ნადირობის დროს აკრძალულია:

მცენარეთა საფარის დაწვა, გარეულ ფრინველთა კვერცხის შეგროვება და გაყიდვა, ცხოველთა ბუდეების, ბუნაგების, საცხოვრებელი ადგილების მოშლა ან განადგურება; 

ცხოველთა მასობრივი მოპოვების საშუალებების გამოყენება – ყოველგვარი კუსტარული ან ქარხნული წესით დამზადებული ბადეები (გარდა დამჭერი მტაცებელი ფრინველების ნებადართული მოპოვების შემთხვევებისა), ხაფანგები, მარყუჟები, აგრეთვე, ორმოები, სარეგვავები (სარეჯგველები); საწამლავი, ასაფეთქებელი საშუალებები;

ხმოვანი სიგნალების გამომცემი ელექტრონული (მათ შორის, ავტონომიურ კვების წყაროზე მომუშავე) მოწყობილობების მეშვეობით ფრინველის მოზიდვა; სანადირო იარაღზე დამონტაჟებული რეფლექტორების გამოყენება; თოფებისა და სხვა თვითმსროლელი იარაღების დაგუშაგება და ა.შ. 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები უკანონო ნადირობისა და ნადირობის წესების დარღვევის მიმართულებით, ნადირობის სეზონის ფარგლებში, 24 საათიან გაძლიერებულ კონტროლს განახორციელებენ  მთელი საქართველოს მასშტაბით. 

მოქალაქეებმა კანონდარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში, უნდა მიმართონ სამინისტროს ცხელ ხაზს - 153 (ინდექსის გარეშე, ზარი უფასოა, ანონიმურობა დაცულია), რათა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შესაბამისმა რეგიონულმა სამმართველომ მყისიერი რეაგირება მოახდინოს.   


ვრცლად, ნადირობისას აკრძალული ქმედებები; ნადირობისათვის დაშვებული გადამფრენი ფრინველების სახეობების ჩამონათვალი; ნადირობის ვადები და დღიური ლიმიტები, ნადირობის ადგილების მიხედვით, ასევე განმარტება მოსაკრებლის გადახდისათვის იხილეთ:

 

ნადირობა აკრძალულია:
საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში, სახელმწიფო ნაკრძალებში, ეროვნულ პარკებში, ასევე სახელმწიფო ნაკრძალების გარშემო 500-მეტრიან და ეროვნული პარკების გარშემო 250-მეტრიან ზონებში. აკრძალულია ყველა სხვა იარაღით ნადირობა, რომელიც მითითებული არ არის „იარაღის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-7 მუხლში, კერძოდ: სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი (თოფი); სანადირო ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი (კარაბინი ან შაშხანა); სანადირო კომბინირებული ცეცხლსასროლი იარაღი (ხრახნილლულიანი და გლუვლულიანი თოფი); სანადირო ცივი და ცივი სასროლი იარაღი; სანადირო პნევმატური იარაღი.

ნადირობის აკრძალული მეთოდები:
აკრძალულია მთელი წლის განმავლობაში, ნადირობისას:
მცენარეული საფარის დაწვა; 
გარეულ ფრინველთა კვერცხის შეგროვება და გაყიდვა; 
ცხოველთა ბუდეების, ბუნაგების, საცხოვრებელი ადგილების მოშლა ან განადგურება; 
ცხოველთა მასობრივი მოპოვების საშუალებებით – ყოველგვარი კუსტარული ან ქარხნული წესით დამზადებული ბადეებით, ხაფანგებით, მარყუჟებით, აგრეთვე ორმოებით, სარეგვავებით (სარეჯგველებით), ხმოვანი სიგნალების გამომცემი ელექტრონული (მათ შორის, ავტონომიურ კვების წყაროზე მომუშავე) მოწყობილობების მეშვეობით ფრინველის მოზიდვა, საწამლავით, სანადირო იარაღზე დამონტაჟებული რეფლექტორებით, ასაფეთქებელი საშუალებების გამოყენებით, თოფებისა და სხვა თვითმსროლელი იარაღების დაგუშაგება; 

ნადირობა და/ან ცხოველთა მოპოვება (დაჭერა) თვითმფრინავიდან, ვერტმფრენიდან, ავტომობილიდან, მოტოციკლეტიდან, კატარღებიდან, ძრავიანი ნავებიდან და სხვა მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებებიდან, მათ შორის, ღამით განათებული ფარებისა და პროჟექტორების მეშვეობით, ცხოველთა დევნა სატრანსპორტო საშუალებებით, წყალმცურავ ფრინველებზე ნადირობა ძრავაგამოურთველი მოტორიანი ნავებიდან და კატერებიდან (მოპოვება დევნით), ასევე ნადირობა ღამის ცეცხლის დანთებით; 

სტიქიური უბედურებების (წყალდიდობა, ხანძარი, დიდი თოვლი და სხვა) დროს დაუძლურებული ცხოველების მოპოვება, აგრეთვე მათზე ნადირობა წყალში გადასვლისას ან სხვა დაბრკოლებების გადალახვისას, მათ შორის, სტიქიური უბედურებისაგან თავის დაღწევის დროს.

ნადირობისას დაშვებულია მონადირე ძაღლების ასევე, სანადიროდ გაწვრთნილი მტაცებელი ფრინველების გამოყენება, ამ ფრინველის ფლობის კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში. 

 

ნადირობისათვის დაშვებული გადამფრენი ფრინველების სახეობების ჩამონათვალი, ნადირობის ვადები და დღიური ლიმიტები, ნადირობის ადგილების მიხედვით


№  ლათინური დასახელება  /  ქართული დასახელება  /  ვადები  /  გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის დღიური ლიმიტები 

სახეობები, რომლებზეც ნადირობა ნებადართულია სამონადირეო მეურნეობების გარეთ 

წყალმცურავი ფრინველები, რომლებზეც ნადირობა, მითითებულ ვადებში და დღიური ლიმიტებით ნებადართულია საქართველოს ტერიტორიაზე, გარდა ახალქალაქის, ნინოწმინდის, წალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებისა

1  Anser anser  რუხი ბატი  01.11 – 01.03 5 ცალი

2  Anas strepera  რუხი იხვი  01.11 – 01.03 3 ცალი

3  Anas crecca  ჭიკვარა (სტვენია იხვი)  01.11 – 01.03 5 ცალი

4  Anas platyrhynchos  გარეული იხვი  01.11 – 01.03 6 ცალი

5  Anas querquedula  იხვინჯა (ჭახჭახა იხვი)  01.11 – 01.03 3 ცალი

6  Anas clypeata  ფართოცხვირა (განიერნისკარტა) იხვი  01.11 – 01.03 3 ცალი

7  Fulica atra  მელოტა  01.11 – 01.03 6 ცალი

8  Anas acuta  კუდსადგისა (ბოლოსადგისა) იხვი  01.11 – 01.03 3 ცალი

9  Anas penelope  თეთრშუბლა იხვი  01.11 – 01.03 6 ცალი

10  Anser albifrons  დიდი თეთრშუბლა ბატი  01.11 – 01.03 5 ცალი

11  Aythya ferina  წითელთავა ყვინთია  01.11 – 01.03 3 ცალი

12  Aythya fuligula  ქოჩორა ყვინთია  01.11 – 01.03 5 ცალი

 

წყალმცურავი ფრინველები, რომლებზეც ნადირობა, მითითებულ ვადებში და დღიური ლიმიტებით, ნებადართულია მხოლოდ ახალქალაქის, ნინოწმინდის, წალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე 

1  Anser anser  რუხი ბატი  10.09 – 31.12 3 ცალი

2  Anas strepera  რუხი იხვი  10.09 – 31.12 2 ცალი

3  Anas crecca  ჭიკვარა (სტვენია იხვი)  10.09 – 31.12 3 ცალი

4  Anas platyrhynchos  გარეული იხვი  10.09 – 31.12 5 ცალი

5  Anas querquedula  იხვინჯა (ჭახჭახა იხვი)  10.09 – 31.12 2 ცალი

6  Anas clypeata  ფართოცხვირა (განიერნისკარტა) იხვი  10.09 – 31.12 2 ცალი

7  Fulica atra  მელოტა  10.09 – 31.12 5 ცალი

8  Anas acuta  კუდსადგისა (ბოლოსადგისა) იხვი  10.09 – 31.12 2 ცალი

9  Anas penelope  თეთრშუბლა იხვი  10.09 – 31.12 3 ცალი

10  Anser albifrons  დიდი თეთრშუბლა ბატი  10.09 – 31.12 3 ცალი

11  Aythya ferina  წითელთავა ყვინთია  10.09 – 31.12 2 ცალი

12  Aythya fuligula  ქოჩორა ყვინთია  10.09 – 31.12 3 ცალი

 

სხვა ფრინველები 

1  Scolopax rusticola  ტყის ქათამი  15.10 – 01.03 5 ცალი

2  Gallinago gallinago  ჩიბუხა  აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 5 ცალი

3  Coturnix coturnix  მწყერი  აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 20 ცალი

4  Columba palumbus  ქედანი  აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი

5  Columba livia  გარეული მტრედი  აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი

6  Columba oenas  გულიო (გვიძინი)  აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი

7  Streptopelia turtur  ჩვეულებრივი გვრიტი  აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი

8  Crex crex  ღალღა  აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 5 ცალი

9  Lymnocryptes minimus  ჩიბუხელა (გარშნეპი)  აგვისტოს მეოთხე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 5 ცალი

 

განმარტება მოსაკრებლის გადახდისათვის: ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი 3033 წარმოადგენს 9 ნიშნიანი კოდის ბოლო ოთხ ციფრს, რომელიც უცვლელია (ერთი და იგივეა ყველა თვითმმართველი ერთეულისათვის _  ქალაქი, რაიონი). 9 ნიშნიანი კოდის პირველი ციფრი არის 3, რომელიც ასევე უცვლელია და ნიშნავს ამკრეფის კოდს, ამ შემთხვევაში არასაგადასახადო შემოსულობებს. ხოლო, შუა 4 ციფრი სხვადასხვაა იმ თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისად (ქალაქი, მუნიციპალიტეტი),  სადაც წარმოებს თანხის გადახდა. ზოგადად კოდი ასე გამოიყურება: 3 XXXX 3033. მაგალითად: თბილისისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდია: 3 0077 3033; ახმეტისათვის 3 0054 3033; რუსთავისათვის 3 0006 3033; ქუთაისისთვის 3 0018 3033, ლენტეხისათვის 3 0031 3033 და ა.შ.

 

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდები: https://mepa.gov.ge/.../ViewFile/19699

 

ცხელი ხაზი  1501


როგორ იზრდებოდა ქართველი.

02 April 2019 - 10:02 AM

მიმაგრებული ფაილები  20190206100018813191.jpg   30.13კილობაიტი   13 გადმოწერები


 
საქართველო მთელი თავისი არსებობის მრავალათასწლეულის განმავლობაში ომის ქარ-ცეცხლში ტრიალებდა და ტრიალებს დღემდე.

 

ქართველები უმეტესწილად თავიანთი ჯიშის, შთამომავლობის თავისუფლების და ღირსეული მომავლის დასაცავად იბრძოდნენ. ჩვენი ქვეყანა მუდმივად იმყოფებოდა მტრულ გარემოში, რაც ქმნიდა მუდმივ საბრძოლო საფრთხეს. თანაც იმ სიტუაციაში, როცა რიცხობრივად მტერი ყოველთვის სჭარბობდა ადგილობრივ ქართველებს. სწორედ ამის გამო ქართველი კაცების მეომრად გამოზრდა ადრეული ბავშვობიდანვე იწყებოდა. არსებობს ცნობები, რომ საქართველოში არსებობდა სამხედრო სკოლები, სადაც მეომრებად ზრდიდნენ უმეტესად დაობლებულ ბავშვებს (გოგონებსაც და ბიჭებსაც). სხვა ბავშვებს კი სოფლის, დაბის თუ ქალაქის მოედანზე ავარჯიშებდნენ მამები, უფროსი ძმები, გამოცდილი მეომრები, დაქირავებული ოსტატები და ა.შ. ქართულ საბრძოლო სულს კარგად გამოხატავს ქართული ცეკვა, სადაც უამრავი საბრძოლო მოძრაობაა ჩადებული ხრიდოლიდან და სხვადასხვა საბრძოლო ტექნიკებიდან.
 

მიმაგრებული ფაილები  20190206095347813191.jpg   23.23კილობაიტი   18 გადმოწერები


 

როგორ წვრთნიდნენ ბავშვებს:

 

ბავშვის წვრთნა იწყებოდა 3 წლის ასაკიდან, ამ ასაკში ბავშვი სუნთქავს სწორად, ბუნებრივად, დადის და მოძრაობს სხეულის ყველა კუნთის თანაბარი დაძაბვით და რაც მთავარია, ახალ ცოდნას და უნარებს ითვისებს შედარებით სწრაფად. ამ ასაკის ბავშვებს პირველ რიგში ფსიქიკურად ავარჯიშებდნენ. აჩვევდნენ იარაღს, ყვირილს, ჭრილობების ყურებას, ტკივილის ატანას, გამძლეობას და ა.შ. 6 წლის ასაკამდე ბავშვი უკვე შეჩვეული იყო ამ ყველაფერს.
 

მიმაგრებული ფაილები  20190206094546813191.jpg   37.52კილობაიტი   19 გადმოწერები 
6 წლიდან უკვე ასწავლიდნენ ცურვას (ძველი ქართული სამხედრო მეთოდებით, ჯერ ხელშეკრული, შემდეგ ფეხებშეკრული, შემდეგ ხელ-ფეხშეკრული, მორევიდან გამოსაცური, შეჭურვილად ცურვა, წყალში ტვირთის ზიდვა, შორ მანძილებზე ცურვა, ფონების პოვნა-ამოცნობა, ყვინთვა და სხვ.), პარალელურად ბავშვი ითვისებდა სხვადასხვა საბრძოლო თუ არასაბრძოლო იარაღის გამოყენებას (არასაბრძოლო მაგ. სამეურნეო იარაღი: თოხი, ბარი, ფიწალი, შოლტი, ცელი, ნამგალი, ურო, სარი, ქვა და ა.შ.) ცხენზე ჯირითს (უბელოზე, გაუხედნავზე, ცხენის ზურგზე ფეხით დგომას, ცხენიდან ცხენზე გადახტომას, ცხენიდან ხმლის და მშვილდის ოსტატურ ხმარებას, კლდეზე და გლუვ ზედაპირზე ცოცვას, ჩუმად, შეუმჩნევლად სიარულს, გარემოს დაზვერვას, ღამით ხედვას (ამისთვის ბავშვს რამდენიმე კვირა ბნელ გამოქვაბულში ან ციხე-კოშკში კეტავდნენ და სპეციალური ვარჯიშებით შედეგსაც აღწევდნენ), ჭრილობების და ავადობის განკურნებას, ანუ საექიმო ხელოვნებას - მედიცინას.
 

მიმაგრებული ფაილები  20190206094726813191.jpg   56.35კილობაიტი   15 გადმოწერები 
ხევსურეთში ძალიან გავრცელებული იყო საჯილდაო ქვა, იგივე "ხელის ქვა". თითქმის ყველა სოფელს ჰქონდა საერთო თავშეყრის ადგილებში (საფიხვნო და სხვ.) სპეციალურად შერჩეული, სწორკუთხედის ფორმის ბრტყელი ქვა, საშუალოდ ერთ ფუთამდე წონის. ამ ქვის ტყორცნით - სარევით, იმართებოდა სისტემატური შეჯიბრი დასვენების ჟამს და აგრეთვე საერთო ხალხობაში (ჭირ-ლხინის დღეებში)

ვაჟ-სავაჟიოს მამაც კაცად მომზადებისას ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა სულიერ-მორალურ აღზრდას. მკაცრი აღზრდის პროცესში ყველა ზომა მიმართული იყო მომავალ მამაკაცში სიმტკიცის, სიმარდის დანერგვა-გამომუშავებისთვის. ვაჟის უპირველეს ღირსებად ითვლებოდა არა ფიზიკური ძალა, არამედ სიმამაცე, ყველაზე დიდი ნაკლი კი მშიშრობა, სიმხდალე ითვლებოდა. მთავარი სახელი კაცისა ომში, ბრძოლაში სიმარჯვე, უშიშრობა და მტრის განადგურება იყო.
 

მიმაგრებული ფაილები  20190206095759813191.jpg   42.9კილობაიტი   17 გადმოწერები 
14-15 წლის ასაკში ბავშვებს უკვე ათვისებული ჰქონდათ 15-20 სახეობის იარაღით ბრძოლა. ამის მერე მათ უშვებდნენ მხოლოდ ერთი ხელი თხელი ტანსაცმლით. მას ასე უნდა გადაეტანა ზამთარი, ებანავა მთის გაყინულ მდინარეებში და მოეხერხებინა მარტოს თავი გამოეკვება ნადირობით თუ სხვა ნებისმიერი გზით.

17-19 წლის ქართველი კაცები უკვე სრულფასოვანი მეომრები იყვნენ. ეს მეთოდები უფრო ფხოვის და საერთოდ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ხალხებისთვის იყო დამახასიათებელი, (ფშავლებისთვის, ხევსურებითვის, მოხევეებისთვის, მთიულებისთვის, თუშებისთვის...) ამის შემდგომ ახალი მეომარი ირიცხებოდა მეფის, ფეოდალის ან საეკლესიო სპა-გვარდიაში და განუწყვეტლად ხვეწდა თავის შესაძლებლობებს უკვე უშუალოდ ბრძოლებში.
 

მიმაგრებული ფაილები  20190206095913813191.jpg   150.35კილობაიტი   15 გადმოწერები


 
უცნობი არაბი ისტორიკოსი წერს: "ქართველი მეომრები არიან წვეროსანნი, პირქუშნი, ზორბა ტანისანი და სარდლის ერთგულნი, მათ სხვა მეომრებთან ისეთივე უპირატესობა აქვთ, როგორც მტაცებელ ცხოველებს სხვა სუსტ ცხოველებთან. ომში საოცრად იბრძვიან, შესაზარი ხმა აქვთ და საოცარი სისასტიკე. ქართველები ომშიც კი მღერიან და საბრძოლოს უკრავენ, რაც მათ დიდ მხნეობას მატებთ. ქართული ლაშქარი ერთი მთლიანი ორგანიზმია, რომლის ერთობის შემთხვევაში, მისი დამარცხება შეუძლებელი ხდება."

 

 

 

 

 

წყარო: intermedia.ge


თქვენი ძაღლი გამორჩეული მეგობარია

13 February 2018 - 11:21 AM

ყველას ჰყავს ის ერთი მეგობარი, რომელსაც სიხარულის თუ გასაჭირის დროს საკუთარ ემოციებს უზიარებს. შესაძლოა, ეს იყოს ბავშვობის მეგობარი, კოლეგა, რომელთან ერთადაც დიდ დროს ატარებს. თუმცა, არსებობს შინაგანი ემოცია, რომელიც შესაძლოა, ყველაზე ახლო ადამიანმაც კი ვერ გაიგოს ან საიდუმლოს განდობით მისი განსჯა დაიმსახუროთ. ადამიანებს შორის ყოველთვის  შეჯიბრია.

 

legion.ge-1-1518505333.jpg

ამ მხრივ კი ოთხფეხა კომპანიონები ყოველთვის გაგიგებენ. შინაური ცხოველები საყვარელი ადამიანის ემოციურ მდგომარეობას კარგად აღიქვამენ. ისინი გრძნობენ, როდესაც მათი პატრონი სევდიანი, ბედნიერი ან გაბრაზებულია.

 

ერთმანეთთან იზიარებთ ყველაფერს.

 

legion.ge-1-1518505396.jpg

 

საკვებს, ავეჯს, ზოგიერთ ნივთს - საუკეთესო მეგობართან ლიმიტი არ არსებობს.

 

ის სიტყვების გარეშე ხვდება, როდის რას გრძნობთ.

 

legion.ge-1-1518505490.png

 

ძაღლს შეუძლია, იგრძნოს პატრონის ემოცია და ამ ემოციას შესაბამისად უპასუხოს. როდესაც სევდიანი ხართ, ის მშვიდად მოგიახლოვდებათ და თავს დაგადებთ, ხოლო სიხარულს თქვენთან ერთად გაიზიარებს.

 

legion.ge-1-1518505605.jpg

 

ის გიცნობთ ისეთს, როგორიც სინამდვილეში ხართ

 

legion.ge-1-1518505816.png

 

საუკეთესო მეგობარი არის ის, რომელთანაც თავს ყველაზე კომფორტულად გრძნობთ. ძაღლები პატრონებს ხედავენ და გრძნობენ ისეთს, როგორებიც ისინი სინამდვილეში არიან. მიუხედავად ყველაფრისა, პატრონების მიმართ მათი გრძნობა გულწრფელია.

 

ძაღლი ასაკის მატებასთან ერთად უმნიშვნელო მოვლენების მიმართ სიხარულის შეგრძნებას არასოდეს კარგავს. დააკვირდით თქვენს ბინადარს - მას მცირედიც აბედნიერებს. მისი შემხედვარე მიხვდებით, რომ ბედნიერება დეტალებშია. საყვარელ შინაურ ცხოველთან ერთად ყოფნა დაგეხმარებათ, დააფასოთ სამყაროს სილამაზე.

 

legion.ge-1-1518506095.jpg

 

საუკეთესო მეგობარი არასოდეს გვეტყვის იმას, რისი გაგებაც გვსურს. ის მხარს აგვიბამს, თუმცა, მიგვანიშნებს, თუ როდისაა მოქმედების ან ცვლილების დრო. ძაღლს საუბარი არ შეუძლია, მაგრამ მისი გულწრფელი გამოხედვა ყოველთვის გვესაუბრება, თუ როგორები უნდა გავხდეთ. "იყავი ისეთი, როგორიც შენს ძაღლს ჰგონიხარ!"

 

ძაღლი იმდენად ერთგული არსებაა, რომ პატრონისთვის საკუთარ სიცოცხლეს დათმობს, ამიტომ იყავით მის მიმართ ერთგული და თქვენც დაიცავით ის შიმშილისგან, სიცივისგან და რაც მთავარია, მარტოობისგან. მას სწორედ ეს უკანასკნელი კლავს.

 

legion.ge-1-1518506291.jpeg

 

მხოლოდ ნამდვილ მეგობრებს შეუძლიათ, ერთად სიგიჟეები ჩაიდინონ, რაშიც ერთგული ბინადარი ყოველთვის აგყვებათ და თქვენთან ერთად დაუსრულებლად გაერთობა. ყველაფერი გეგმის მიხედვით ჩაივლის, სანამ საყვარელი მეგობარი თქვენთან იქნება.

 

legion.ge-1-1518506325.jpg

 

შესაძლოა, ოთხფეხა არსებას არ შეუძლია თქვენთან ერთად ნივთები გადააადგილოს, თუმცა, ის ემოციურად ყოველთვის მხარს დაგიჭერთ. საყვარელი ცხოველი საუკეთესო მოტივაციაა ხელსაქმის დროს.

 

legion.ge-1-1518506367.jpg

 

ძაღლს ოჯახში მოაქვს ხალისი, სიყვარული და ბედნიერება. რაც მთავარია, თქვენ მისთვის მთელი სამყარო ხართ!

 

წყარო: zooclub.ambebi.ge


გადაქართულების საკითხი

21 November 2013 - 11:04 AM

მოკლედ ფორუმი ნელნელა ქართულდება და რათქმაუნდა წერისას შეცდომა მეპარება და მადლობელი 

დაგრჩებით თუ შეცდომით დაწერილს დამიკოპრებთ და ასევე მეტყვით რა ადგილას იპოვეთ რმ მერე გავასწორო... მადლობა წინასწარ...