Jump to content


ამ თემას აქვს 30 გამოხმაურება

#16 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
monadire95

monadire95

  ტრიბუნი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPip
 • 643 პოსტი
 • მისამართი:თბილისი-გორი
 • წარმოშობა:ქართლი

სკრის ტბებზე შემავალი არხები სავსეა ამ ფრინველით :)). მაგრამ წითელი ნისკარტით არ შემხვედრია არც ერთხელ#17 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სანდრო ტურაშვილი

სანდრო ტურაშვილი

  კანდიდატუსი


 • Find Topics
 • ფორუმის წევრი
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 815 პოსტი
 • მისამართი:გორი
 • წარმოშობა:ფშავი
ჩემსკენ არის საკმაოდ მაგრამ წითელ წიგნში თუა რას ვიზამთ

#18 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
mantis

mantis

  დელეგატი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4335 პოსტი
 • მისამართი:თბილისთან ახლოს
 • წარმოშობა:თბილისთან ახლოს

მაგაზე არ შეილება ნადირობა, რაო სადარიო :D#19 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 39676 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria
წითელი წიგნი

iremi.jpgწითელი წიგნი -წითელი წიგნი არის იშვიათ და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების სია, მათი თანამედროვე მდგომაორების მოკლე დახასიათებით. არსებობს წითელი წიგნის საერთაშორისო, ნაციონალური და ადგილობრივი ვარიანტი.

წიგნის შექმნის იდეა მე-20 საუკუნის I ნახევარში გაჩნდა. მისი ინიციატორი იყო ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი, რომელიც 1949 წელს შეუდგა ინფორმაციის მოპოვებას მცენარეთა და ცხოველთა იშვიათ სახეობათა შესახებ. 1966 წელს უკვე მომზადდა პირველი გამოცემები ძუძუმწოვრებისა და ფრინველების იშვიათი სახეობების შესახებ.

 წითელი წიგნი, ისევე როგორც წითელი სიები არ წარმოადგენენ იურიდიულ დოკუმენტებს და ატარებენ მხოლოდ რეკომენდაციულ ხასიათშ. ის მოიცავს გლობალურ მაშტაბებს და მიმართულია რეკომენდაცია გაუწიოს იმ ქვეყნებს, რომელთა ტერიტორიაზეც ცხოველთა სცოცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. აღნიშნული რეკომენდაციების მნიშვნელობა უზარმაზარია მსოფლიო მასშტაბით.

საქართველოში წითელი წიგნი 1982 წელს გამოიცა. მისი I ნაწილი მოიცავს იშვიათ ცხოველებს, II ნაწილი - მცენარეებს, III ნაწილი - არაორგანული ბუნების ძეგლებს.

წითელი ნუსხა - ცხოველები

ამფიბიები:სირიული მყვარი,კავკასიური სალამანდრა

თევზები: ფორონჯი, ატლანტური ზუთხი, კალმახი, კოლხური ზუთხი,სვია,ფორეჯი, ტარაღანა, რუსული ზუთხი, შავი ზღვის ქაშაყი, მდინარის კალმახი, მორევის ნაფოტა, კოლხური ხრამული, წინააზიური გველანა, მექვიშია ღორჯო

ფრინველები: ბექობის არწივი,რუხი წერო ,ქოჩორა ვარხვი ,კავკასიური როჭო,ბატკანძერი (კრავიჭამია) ,მურტალა,ვარდისფერი ვარხვი,ლაკლაკი,ყარყატი,პატარა ღერღეტი,წითელი იხვი,მარმარილოსებრი,გარიელი,თეთრთვალა იხვი,თეთრკუდა ფსოვი,ქორცქვიტა,ველის კაკაჩა,დიდი მყივანი არწივი,მთის არწივი,ფასკუნჯი,ორბი,გავაზი,თვალშავი,წითელთავა შავარდენი,მცირე კირკიტა,ჭოტი,ბუხრინწა,სარსარაკი,თვალჭყეტია,ულვაშა წივწივა,წითელმუცელა ბოლოცეცხლა,დიდი კოჭობა,ჭრელგულა ჭვინტაკა.

ძუძუმწოვრები:
აფთარი,დასავლეთ კავკასიური ჯიხვი,მურა დათვი,ფოცხვერი,არჩვი,ნიამორი,ჯიქი,მეჰელის ცხვირნალა,სამხრეთული ცხვირნალა,გრძელყურა მღამიობი,ევროპული მაჩქათელა,კავკასიური ციყვი,თახვიკავკასიური თაგვანა,ქლუხორის თაგვანა,ყაზბეგის თაგვანა,ბრუცა,ნაცრისფერი ზაზუნელა,ამიერკავკასიური ზაზუნა,პრომეთეს მემინდვრია,წითური მემინდვრია,მცირეაზიური მექვიშია,პაწია თაგვი,ლელიანის კატა,ვეფხვი,წავი,ჭრელტყავა,თეთრმუცელა,აფალინა,ქურციკი,დაღესტნური ჯიხვი
წითელი ნუსხის შესახებ

ამჟამად დედამიწაზე გამოყოფენ ბიოლოგიური მრავალფეროვნების 25 "ცხელ წერტილს". მათ შორის ერთ-ერთი კავკასია, კერძოდ, საქართველოა. კავკასია ასევე 200 გლობალურ ეკორეგიონს შორისაა, რომელიც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) მიერაა გამოყოფილი ისეთ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, როგორიცაა: სახეობრივი მრავალფეროვნება, ენდემიზმის დონე, ტაქსონომიური უნიკალურობა, ევოლუციური პროცესები და ფლორისა და ფაუნის ისტორიული განვითარების თავისებურებები, მცენარეულობის ტიპების მრავალფეროვნება და ბიომების იშვიათობა გლობალურ დონეზე.
ძალიან სამწუხაროდ, საქართველოს, ისევე როგორც მთლიანად კავკასიის, ბიომრავალფეროვნება უკიდურესი საფრთხის წინაშე იმყოფება. ტყეების უმეტესი ნაწილი სახეცვლილია ადამიანის ზემოქმედების შედეგად. მაღალ მთაში გადაჭარბებული ძოვების გამო, თითქმის განადგურებულია ბუნებრივი მცენარეული საფარი და მიმდინარეობს ეროზიის პროცესი. ბუნებრივი მცენარეული საფარი შემორჩენილია თავისი ისტორიული არეალის მხოლოდ მცირეოდენ ნაწილში. საქართველოში ბიომრავალფეროვნებაზე მოქმედი საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: ბრაკონიერობა, ტყის მასივების გაჩეხვა, გადაჭარბებული ძოვება, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობებით უკანონო ვაჭრობა, თევზის რესურსების გადამეტებული მოპოვება, მდინარეებისა და წყალჭარბი სავარგულების დაბინძურება. შედეგად, ადგილი აქვს ცოცხალი ორგანიზმების საცხოვრებელი გარემოს დეგრადირებას, სახეობათა რიცხოვნობის კლებასა და ეკოლოგიური პროცესების რღვევას - ყველაფერს ერთად კი მივყავართ ბიომრავალფეროვნების განადგურებისკენ.red_book.jpg

ამ სავალალო მდგომარეობის შედეგია, რომ საქართველოს ფაუნიდან 141 სახეობა შეტანილია წითელ ნუსხაში. აქედან: 

- 11 სახეობას მინიჭებული აქვს კრიტიკულ საფრთხეში მყოფის სტატუსი (CR)
- 32 სახეობას - საფრთხეში მყოფი სტატუსი (EN)
- 5 სახეობას - ეროვნულ დონეზე გადაშენებულის სტატუსი (RE), ხოლო
- 93 სახეობას მინიჭებული აქვს მოწყვლადის კატეგორია (VU). 

საქართველოს ფლორიდან 56 სახეობაა შეტანილი წითელ ნუსხაში, საიდანაც: 

- 36 სახეობას მინიჭებული აქვს მოწყვლადის (VU) სტატუსი
- 18 სახეობას საფრთხეში მყოფის (EN) სტატუსი, ხოლო
- 2 სახეობას კი კრიტიკულ საფრთხეში მყოფის სტატუსი (CR)

 

legion.ge-82-1553250819.jpg


#20 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
monadire95

monadire95

  ტრიბუნი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPip
 • 643 პოსტი
 • მისამართი:თბილისი-გორი
 • წარმოშობა:ქართლი

ფრინველები: ბექობის არწივი,რუხი წერო ,ქოჩორა ვარხვი ,კავკასიური როჭო,ბატკანძერი (კრავიჭამია) ,მურტალა,ვარდისფერი ვარხვი,ლაკლაკი,ყარყატი,პატარა ღერღეტი,წითელი იხვი,მარმარილოსებრი,გარიელი,თეთრთვალა იხვი,თეთრკუდა ფსოვი,ქორცქვიტა,ველის კაკაჩა,დიდი მყივანი არწივი,მთის არწივი,ფასკუნჯი,ორბი,გავაზი,თვალშავი,წითელთავა შავარდენი,მცირე კირკიტა,ჭოტი,ბუხრინწა,სარსარაკი,თვალჭყეტია,ულვაშა წივწივა,წითელმუცელა ბოლოცეცხლა,დიდი კოჭობა,ჭრელგულა ჭვინტაკა.

 

ამ ჩამონათვალში არ წერია ლერწმის ქათამურა. ისე კი ლიცენზიიდან გამომდინარე არ არის სანადირო ობიექტი#21 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
mantis

mantis

  დელეგატი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4335 პოსტი
 • მისამართი:თბილისთან ახლოს
 • წარმოშობა:თბილისთან ახლოს

დაიკიდე რა მოკლედ გეტყვი სტოიკა გააკეთა ძაღლმა მოუკალი არადა ისე არ ესროლე :D

ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა ეგ ფრინველი გადაშენების პირასაა და იმიტომ არ შეილება ნადირობა 


ჩამსწორებელი mantis, 28 November 2016 - 11:42 AM.


#22 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 39676 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

ფრინველები: ბექობის არწივი,რუხი წერო ,ქოჩორა ვარხვი ,კავკასიური როჭო,ბატკანძერი (კრავიჭამია) ,მურტალა,ვარდისფერი ვარხვი,ლაკლაკი,ყარყატი,პატარა ღერღეტი,წითელი იხვი,მარმარილოსებრი,გარიელი,თეთრთვალა იხვი,თეთრკუდა ფსოვი,ქორცქვიტა,ველის კაკაჩა,დიდი მყივანი არწივი,მთის არწივი,ფასკუნჯი,ორბი,გავაზი,თვალშავი,წითელთავა შავარდენი,მცირე კირკიტა,ჭოტი,ბუხრინწა,სარსარაკი,თვალჭყეტია,ულვაშა წივწივა,წითელმუცელა ბოლოცეცხლა,დიდი კოჭობა,ჭრელგულა ჭვინტაკა.

 

ამ ჩამონათვალში არ წერია ლერწმის ქათამურა. ისე კი ლიცენზიიდან გამომდინარე არ არის სანადირო ობიექტი

ანუ თენგოს პოსტში ეწერა  "წითელ წიგნშიაო"  და ამიტომ   საჭიროდ  ჩავთვალე  დამედო წითელ წიგნში მოხვედრილი ფრინველების  ნუსხა.


legion.ge-82-1553250819.jpg


#23 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
monadire95

monadire95

  ტრიბუნი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPip
 • 643 პოსტი
 • მისამართი:თბილისი-გორი
 • წარმოშობა:ქართლი

დიახ ბაბუ გასაგებია მივხვდი :) ტქვენ თუ დააკვირდით სარსარაკი შეტანილია სიაში და სავათი არა...საინტერესოა რატომ, ვითომ სარსარაკზე კარგ დღეშია ?

 

ქათამურას რაც შეეხება დაჭაობებულ არხებზე თითქმის ყველაგანაა და გადაშენების არაფერი არ ეტყობა. ყოველშემთხვევაში "ჩემთან" ასეა#24 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
mantis

mantis

  დელეგატი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4335 პოსტი
 • მისამართი:თბილისთან ახლოს
 • წარმოშობა:თბილისთან ახლოს

მერე აბა შენ იცი შეუბერე თუ არ ეტყობა რო გადაშენების პირასაა დაატყე მაშIნ :D#25 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
goga_para

goga_para

  ლეგატი


 • Find Topics
 • პრეტორიანელი
 • 2125 პოსტი
 • მისამართი:თბილისი
 • წარმოშობა:თბილისი

წითელი წიგნი განსაახლებელია, 1982 წელს გამოიცა წიგნი საქართველოში და საჭიროა აღირიცხოს ობიექტები თავიდან, თუ ეს ღონისძიება გატარდება, ვფიქრობ რომ მტაცებელზე ნადირობის პრობლემაც მოიხსნება რადგან რაოდენობა მაღალია (დიდი ბოდიში არათემატური პოსტისთვის) ბაბუ გავეცანი თქვენს დადებულ ინფორმაციას წითელი წიგნის შესახებ , ბევრი რამე აკლია. თუნდაც კოლხური ხოხობი რაც იმას ნიშნავს რომ ნამდვიალდ განსაახლებელია, სამინისტრო 5-10წელში ერთხელ უნდა ატარებდეს აღრიცხვას ნადირ ფრინველის, მნიშვნელობა არ აქვს წითელ წიგნშია თუ არა ობიექტი მთავარი ისაა რომ ზედმეტად ხშირი ( მტაცებელი ) დაბალანსდება, ამით კი შესაძლებელია, გამრავლდეს სხვა ძუძუმწოვარი#26 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
monadire95

monadire95

  ტრიბუნი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPip
 • 643 პოსტი
 • მისამართი:თბილისი-გორი
 • წარმოშობა:ქართლი

მერე აბა შენ იცი შეუბერე თუ არ ეტყობა რო გადაშენების პირასაა დაატყე მაშIნ :D

ეხლა ამ ნათქვამს რომ პასუხი გავცე ეს თემა უნდა გაოფდეს.ამიტომ არაფერს დავწერ. 

 

ისე კი ზემოთ სანდრომაც დაწერა ჩემთან საკმაოდ არისო. მე და სანდრო არც ისე შორს ვცხოვრობთ ერთმანეთისგან...#27 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
mantis

mantis

  დელეგატი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4335 პოსტი
 • მისამართი:თბილისთან ახლოს
 • წარმოშობა:თბილისთან ახლოს

რა პასუხის გაცემას აპირებ ეგეთს შე კაცო ხო არ უნდა მეჩხუბო :D#28 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სანდრო ტურაშვილი

სანდრო ტურაშვილი

  კანდიდატუსი


 • Find Topics
 • ფორუმის წევრი
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 815 პოსტი
 • მისამართი:გორი
 • წარმოშობა:ფშავი

ცდუნებამ არ შეგიპყროს მანტის :0030:#29 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
mantis

mantis

  დელეგატი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4335 პოსტი
 • მისამართი:თბილისთან ახლოს
 • წარმოშობა:თბილისთან ახლოს

სანდრო რა ნამიოკებით მელაპარაკები? #30 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სანდრო ტურაშვილი

სანდრო ტურაშვილი

  კანდიდატუსი


 • Find Topics
 • ფორუმის წევრი
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 815 პოსტი
 • მისამართი:გორი
 • წარმოშობა:ფშავი

 

სანდრო რა ნამიოკებით მელაპარაკები?

ზემოთ დაწერილ პოსტზე, დავწერე არანაირი ნამიოკები მანტის :0030:0 წევრი ათვალიერებს ამ თემას

0 წევრი, 0 სტუმარი

0%
მზადდება მინიატურა
ატვირთვის შეწყვეტა

ატვირთული ვიდეოს ბმული ჩავსვათ პოსტში?