Jump to content

ნადირობა


ქვეფორუმები

საუბრები ნადირობაზე

 1. ნადირობის ხერხები
 2. სანადირო ცხოველები
 3. სანადირო ფრინველები
 • 81 თემა
 • 3769 გამოხმაურება
ღორზე ნადირობა -ბოლოს დაპოსტა dima71

სანადიროდ გასვლები

 1. 2019-2020 წლის სეზონი
 2. 2018-2019 წლის სეზონი
 3. 2017-2018 წლის სეზონი
 4. 2016-2017 წლის სეზონი
 5. 2015-2016 წლის სეზონი
 6. 2014-2015 წლის სეზონი
 7. 2013-2014 წლის სეზონი
 • 257 თემა
 • 15888 გამოხმაურება
გეველით, პაწა ფეხი გავშალეთ... -ბოლოს დაპოსტა babu

აუცილებელია ვიცოდეთ

 1. კანონმდებლობა
 2. ნადირობის წეს-ჩვეულებები
 3. უსაფრთხოება
 4. ბალისტიკა
 • 47 თემა
 • 1795 გამოხმაურება
ნადირობის სეზონი 2019 წლის... -ბოლოს დაპოსტა levani toklikishvili

ბაზიერი

 1. ბაზიერი
 2. მტაცებელი ფრინველები
 3. დაჭერა და დაგეშვა
 4. კვება და მკურნალობა
 • 33 თემა
 • 281 გამოხმაურება
მთის არწივი -ბოლოს დაპოსტა დოკი

რუკები და ორიენტაცია

 • 6 თემა
 • 78 გამოხმაურება
სასტუმრო მონადირეთათვის -ბოლოს დაპოსტა _alex_