Jump to content

საუბრები ნადირობაზე


ქვეფორუმები

ნადირობის ხერხები

  • 21 თემა
  • 364 გამოხმაურება
ნადირობა -ბოლოს დაპოსტა abo hunter

სანადირო ცხოველები

  • 26 თემა
  • 1399 გამოხმაურება
მტაცებლის შემოსევა (მგელი,... -ბოლოს დაპოსტა babu

სანადირო ფრინველები

  • 25 თემა
  • 1664 გამოხმაურება
ვალდშნეპის (ტყის ქათამის) ქ... -ბოლოს დაპოსტა ქსოვრეთელი


  თემა ავტორი სტატები ბოლოს პოსტის ინფო
თემა