Jump to content

გამარჯვება სტუმარო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბის ფორუმზე Legion.Ge
ფორუმზე ავტორიზაციის გარეშე თქვენი უფლებები შეზღუდულია. თუ თქვენ გაქვთ ჩვენს ფორუმზე ანგარიში გთხოვთ გაიარეთ ავტორიზაცია. თუ ჯერ არ ხართ ჩვენი ფორუმის წევრი დარეგისტრირდით რეგისტრაციის ფორმით. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ არ გაქვთ უფლება გამოეხმაუროთ უკვე არსებულ თემებს, ან გახსნათ ახალი თემა, ასევე შეზღუდული გაქვთ ჩათით სარგებლობის უფლება, სიახლეების გამოწერის ან პირადი შეტყობინებების გაგზავნის/მიღების საშუალება.
გაიარეთ ავტორიზაცია ან დარეგისტრირდით

 • Please log in to reply
ამ თემას აქვს 16 გამოხმაურება

#1 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 38258 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

საქართველოს წითელი წიგნი  Share

 

   

Capra cylindricornisსაქართველოს წითელი წიგნი  Share

 

 image_large.jpeg

 

ts.jpegწითელი ნუსხა - ცხოველები

 

 

jiqi_1.jpgძუძუმწოვრები

აფთარი
Hyaena hyaena (H. H. Satunini)
დასავლეთ კავკასიური ჯიხვი
Capra caucasica
მურა დათვი
Ursus arctos meridionalis
ფოცხვერი
Lynx lynx
კეთილშობილი ირემი
Cervus elaphus
არჩვი
Rupicapra rupicapra
ნიამორი
Capra aegagrus
ჯიქი
Panthera pardus tulliana (ciscaucasica, saxicolor)*
მეჰელის ცხვირნალა
Rhinolophus mehelyi
სამხრეთული ცხვირნალა
Rhinolophus euryale
გრძელყურა მღამიობი
Myotis bechsteinii
გრძელყურა მღამიობი
Myotis bechsteinii
ევროპული მაჩქათელა
Barbastella barbastellus
კავკასიური ციყვი
Sciurus anomalus
თახვი
Castor fiber
კავკასიური თაგვანა
Sicista caucasica
ქლუხორის თაგვანა
Sicista kluchorica
ყაზბეგის თაგვანა
Sicista kazbegica
ბრუცა
Nannospalax nehringi
ნაცრისფერი ზაზუნელა
Cricetulus migratorius
ამიერკავკასიური ზაზუნა
Mesocricetus brandti
პრომეთეს მემინდვრია
Prometheomys schaposchnikovi
წითური მემინდვრია
Clethrionomys glareolus ponticus
მცირეაზიური მექვიშია
Meriones tristrami
პაწია თაგვი
Micromys minutus
ლელიანის კატა
Felis chaus
ვეფხვი
Panthera tigris
წავი
Lutra lutra
ჭრელტყავა
Vormela peregusna
თეთრმუცელა
Monachus monachus
აფალინა
Tursiops truncatus
ქურციკი
Gazella subgutturosa
დაღესტნური ჯიხვი
Capra cylindricornis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mts.jpegწითელი ნუსხვა - მცენარეები

 

grscinki_1.jpgამფიბიები

სირიული მყვარი
Pelobates syriacus
კავკასიური სალამანდრა
Mertensiella caucasica

atlazutxi_1.jpgთევზები

ფორონჯი, ატლანტური ზუთხი
Acipenser sturio
კალმახი
Salmo trutta fario
კოლხური ზუთხი
Acipenser guldenstadti colchicus
სვია
Huso huso
ფორეჯი
Acipenser nudiventris
ტარაღანა
Acipenser stellatus
რუსული ზუთხი
Acipenser gueldenstaedti
სპარსული ზუთხი
Acipenser persicus
შავი ზღვის ქაშაყი
Alosa pontica
მდინარის კალმახი
Salmo fario
მორევის ნაფოტა
Rutilus frisii
კოლხური ხრამული
Varicorhinus sieboldi
წინააზიური გველანა
Sabanejewia aurata
მექვიშია ღორჯო
Neogobius fluviatilis

simkvari_1.jpgკიბოსნაირები

კოლხური ფართოფეხა კიბო
Astacus colchicus
პევცოვის კიბო
Pontastacus pewzowi
ტივის ობობა
Dolomedes plantarius

cinarchita_1.jpgმოლუსკები

ბუხის ლოკოკინა
Helix buchi

tetselapi_1.jpgმწერები

კავკასიური აპოლონი
Parnassius apollo
კურნაკოვის ბზუალა
Inotrechus kurnakovi
ალპური ხარაბუზა
Rosalia alpina
ოლეანდრის სფინქსი
Deilephila (Daphnis) nerii
სფინქსი მკვდართავა
Manduca (Acherontia) atropos
კავკასიური წმინდადმახვიარა
Phassus schamyl
კავკასიური წმინდადგახვიარა
Phassus shamil
კოლხური ბრამეა
Brahmaea ledereri
ღამის მცირე ფარშევანგთვალა
Eudia pavonia
მკრათვალებიანი ფარშევანგთვალა
Perisomena coecigena
სფინქსი მკვდართავა
Manduca atropos
კომაროვის სფინქსი
Rethera comarovi
კვიპაროსის მსხვილტანა
Pachypasa otus
ბალკანური აბრეშუმქსოვია
Lemonia balcanica
დათუნელა ჰერა
Callimorpha dominula
მღვის ამიერკავკასიური დათუნელა
Axiopoena maura
კავკასიური ზერინთია
Allancastra caucasica
გრუნერის აისი
Antocharis gruneri
ამიერკავკასიური აისი
Antocharis damone
ჰევისტონის ავერდულა
Erebia hewistonii
ირანული ხავერდულა
Erebia iranica
რომანოვის ცისფერა
Tomares romanovi
ცისფერა მელეაგრი
Polyommates daphnis
სმირნოვის მბოგელა
Apocolotois smornovi
იფნის ჭრელურა
Zygaena fraxinii
ველის დიდი ბაზი
Bombus fragrans
ბაზი ერიოფორუსი
Bombus eriophorus
ალპური ბაზი
Bombus alpigenus
ირანული ბაზი
Bombus persicus
იისფერი ქსილოკოპა
Xylocopa violacea
ინჯაევას ბზუალა
Inotrechus injaevae
მრგვალი ბზუალა
Omophon limbatum
მზიმთას ნემსიყლაპია
Cordulegaster mzymtae
მსგავსი ნემსიყლაპია
Onychogomphus assimilis
სამეგრელოს ტურფა
Callopterix mingrelica

dasmaxrch_1.jpgრგოლოვანი ჭიები

ამიერკავკასიური ჭიაყელა
Eisenia transcaucasica
ლაგოდეხის ჭიაყელა
Eisenia lagodechiensis
ხეობის ჭიაყელა
Dendrobaena faucium
ჭაობის ჭიაყელა
Alollobophora dubiosa
კინტრიშის ჭიაყელა
Alollobophora kintrishiana

crchamia_1.jpgფრინველები

ბექობის არწივი
Aquila heliaca
რუხი წერო
Grus grus
ქოჩორა ვარხვი
Pelecanus crispus
სვავი
Aegypus monachus
კავკასიური როჭო
Tetrao mlokosiewiczi
ბატკანძერი (კრავიჭამია)
Gypaetus barbatus
მურტალა
Podiceps grizegaena
ვარდისფერი ვარხვი
Pelecanus onocrotalus
ლაკლაკი
Ciconia ciconia
ყარყატი
Ciconia nigra
პატარა ღერღეტი
Anser erythropus
წითელი იხვი
Tadorna ferruginea
მარმარილოსებრი
Marmaronetta angustirostris
გარიელი
Melanitta fusca
თეთრთვალა იხვი
Oxyura leucocephala
თეთრკუდა ფსოვი
Haliaeetus albicilla
ქორცქვიტა
Accipiter brevipes
ველის კაკაჩა
Buteo rufinus rufinus
დიდი მყივანი არწივი
Aquila clanga
მთის არწივი
Aquila chrysaetus
ფასკუნჯი
Neophron percnopterus percnopterus
ორბი
Gyps fulvus fulvus
გავაზი
Falco cherrug
თვალშავი
Falco vespertinus
წითელთავა შავარდენი
Falco biarmicus
მცირე კირკიტა
Falco naumanni
ჭოტი
Aegolius funereus
ბუხრინწა
Tyto alba
კასპიური შურთხი
Tetraogallus caspius
რუხი წერო
Grus grus
სარსარაკი
Tetrax tetrax
თვალჭყეტია
Burhinus oedicnemus
ულვაშა წივწივა
Panurus biarmicus
წითელმუცელა ბოლოცეცხლა
Phoenicurus erythrogastrus
დიდი კოჭობა
Carpodacus rubicilla
ჭრელგულა ჭვინტაკა
Prunella ocularis

chreltka_1.jpgქვეწარმავლები

თურქული ხვლიკი
Darevskia clarkorum (სინონიმი Lacerta clarcorum)
კავკასიური გველგესლა
Vipera kaznakowi
აზიური შიშველთვალა
Ablepharus pannonicus
ხმელთაშუაზღვეთის კუ
Testudo graeca
კოხტა გველთავა
Ophisops elegans
დალის ხვლიკი
Darevskia dahli
აჭარული ხვლიკი
Darevskia mixta
დასავლური მახრჩობელა
Eryx jaculus
საყელოიანი ეირენისი
Eirenis collaris
ხვლიკიჭამია გველი
Malpolon monspessulanus
დინიკის გველგესლა
Vipera dinniki

jiqi_1.jpgძუძუმწოვრები

აფთარი
Hyaena hyaena (H. H. Satunini)
დასავლეთ კავკასიური ჯიხვი
Capra caucasica
მურა დათვი
Ursus arctos meridionalis
ფოცხვერი
Lynx lynx
კეთილშობილი ირემი
Cervus elaphus
არჩვი
Rupicapra rupicapra
ნიამორი
Capra aegagrus
ჯიქი
Panthera pardus tulliana (ciscaucasica, saxicolor)*
მეჰელის ცხვირნალა
Rhinolophus mehelyi
სამხრეთული ცხვირნალა
Rhinolophus euryale
გრძელყურა მღამიობი
Myotis bechsteinii
გრძელყურა მღამიობი
Myotis bechsteinii
ევროპული მაჩქათელა
Barbastella barbastellus
კავკასიური ციყვი
Sciurus anomalus
თახვი
Castor fiber
კავკასიური თაგვანა
Sicista caucasica
ქლუხორის თაგვანა
Sicista kluchorica
ყაზბეგის თაგვანა
Sicista kazbegica
ბრუცა
Nannospalax nehringi
ნაცრისფერი ზაზუნელა
Cricetulus migratorius
ამიერკავკასიური ზაზუნა
Mesocricetus brandti
პრომეთეს მემინდვრია
Prometheomys schaposchnikovi
წითური მემინდვრია
Clethrionomys glareolus ponticus
მცირეაზიური მექვიშია
Meriones tristrami
პაწია თაგვი
Micromys minutus
ლელიანის კატა
Felis chaus
ვეფხვი
Panthera tigris
წავი
Lutra lutra
ჭრელტყავა
Vormela peregusna
თეთრმუცელა
Monachus monachus
აფალინა
Tursiops truncatus
ქურციკი
Gazella subgutturosa
დაღესტნური ჯიხვი
Capra cylindricornis

 

ngg.jpegმცენარეები


ქართული ნუში
Amygdalus georgica
მედვედევის არყი
Betula medwediewii
ალბოვის მაჯაღვერი
Daphne albowiana
გაულთერიასმაგვარი ეპიგეა
Epigaea gaultherioidesხემაგვარი მანანა
Erica arborea
შობერის ნიტრარია
Nitraria schoberi L.
ზეთის ხე
Osmanthus decorus
რცხილისფოთოლა უხრავი
Ostrya carpinifolia Scop
საღსაღაჯი
Pistacia mutica
ჰარტვისის მუხა
Quercus hartwissiana
მაღალმთის მუხა
Quercus macranthera
პონტური მუხა
Quercus pontica
სმირნოვის შქერი
Rhododendron smirnowii
გარეჯის სალბი
Salvia garedji
ევროპული წითელი დიდგულა
Sambucus racemosa L.
ძელქვა
Zelkova carpinifolia
ქართული ნეკერჩხალი
Acer ibericum
დურღენი
Anabasis aphylla
ხემარწყვა
Arbutus andrachne
სომიეს გლერძი
Astragalus sommieri
ტანას გლერძი
Astragalus tanae
სამეგრელოს არყი
Betula megrelica
რადეს არყი
Betula raddeana
კოლხური ბზა
Buxus colchica
ჩვეულებრივი წაბლი
Castanea sativa
სამხრეთის აკაკი
Celtis australis
შიშველი აკაკი
Celtis glabrata
მცირენაყოფიანი ბალამწარა
Cerasus microcarpa
პონტური საკმელა
Cistus creticus
კოლხური თხილი
Corylus colchica
ყამბრო
Crataegus pontica
ცრუაბრეშუმისებრი მაჯაღვერი
Daphne pseudosericea
ამიერკავკასიური მაჯაღვერი
Daphne transcaucasica
ნახევრადეკლიანი ევერსმანია
Eversmannia subspinosa
აფხაზეთის კურდღლისცოცხა
Genista abchasica
მლაშობის ჩინგილი
Halimodendron halodendron
კაკლის ხე
Juglans regia
შავი ღვია
Juniperus foetidissima
მრავალნაყოფა ღვია
Juniperus polycarpos
კეთილშობილი დაფნა
Laurus nobilis
ბიჭვინთის ფიჭვი
Pinus pityusa
თურანულა
Populus euphratica
ლაფანი
Pterocarya pterocarpa
დემეტრის ბერყენა
Pyrus demetrii
კეცხოველის ბერყენა
Pyrus ketzkhovelii
სახოკიას ბერყენა
Pyrus sachokiana
კოლხური მუხა
Quercus hartwissiana
იმერული მუხა
Quercus imeretina
ჭალის მუხა
Quercus pedunculiflora
უნგერნის შქერი
Rhododendron ungernii
ქიქოძის ტირიფი
Salix kikodseae
ტიგრანის ანწლი
Sambucus tigranii
სომხური ამპურა
Sorbus hajastana
კოლხური ჯონჯოლი
Staphylea colchica
უთხოვარი
Taxus baccata
კარიაგინის ბეგქონდარა
Thymus karjaginii
შიშველი თელადუმა
Ulmus glabra
პატარა თელადუმა
Ulmus minor

redbuk.jpegწითელი ნუსხის შესახებ

ამჟამად დედამიწაზე გამოყოფენ ბიოლოგიური მრავალფეროვნების 25 "ცხელ წერტილს". მათ შორის ერთ-ერთი კავკასია, კერძოდ, საქართველოა. კავკასია ასევე 200 გლობალურ ეკორეგიონს შორისაა, რომელიც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) მიერაა გამოყოფილი ისეთ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, როგორიცაა: სახეობრივი მრავალფეროვნება, ენდემიზმის დონე, ტაქსონომიური უნიკალურობა, ევოლუციური პროცესები და ფლორისა და ფაუნის ისტორიული განვითარების თავისებურებები, მცენარეულობის ტიპების მრავალფეროვნება და ბიომების იშვიათობა გლობალურ დონეზე.

საქართველოში გავრცელებულია მსხვილი ძუძუმწოვრების სამი რიგის - მტაცებლების, წყვილჩლიქოსნების, ვეშაპისნაირების - 30 სახეობა. წვრილი ძუძუმწოვრების ოთხი რიგის 79 სახეობა: მწერიჭამიები - 10 სახეობა, ხელფრთიანები - 29 სახეობა, მღრღნელები - 39 სახეობა და კურდღლისნაირები - 1 სახეობა. საქართველოში გვხვდება ფრინველთა 300-ზე მეტი სახეობა. მიგრირებადი სახეობებისთვის მნიშვნელოვანი დასასვენებელი და დასაზამთრებელი ადგილებია კოლხეთის დაბლობი და ჯავახეთის ზეგნის ტბების სისტემა. აქ ასევე გავრცელებულია ქვეწარმავლების 50-ზე მეტი სახეობა. ამფიბიებიდან გავრცელებულია მხოლოდ 12 სახეობა. მტკნარ წყლებში გავრცელებულია თევზების 80-ზე მეტი სახეობა, რომელთა შორის ბევრი ენდემურია. ენდემურობითა და მრავალფეროვნებით ასევე გამოირჩევა საქართველოს უხერხემლოთა ფაუნაც.

საქართველოს ფლორის შემადგენლობაში შედის, მარტო ჭურჭლოვან მცენარეთა, 4100-ზე მეტი სახეობა, საიდანაც დაახლოებით 21%, ანუ 900-მდე სახეობა ენდემურია.

ძალიან სამწუხაროდ, საქართველოს, ისევე როგორც მთლიანად კავკასიის, ბიომრავალფეროვნება უკიდურესი საფრთხის წინაშე იმყოფება. ტყეების უმეტესი ნაწილი სახეცვლილია ადამიანის ზემოქმედების შედეგად. მაღალ მთაში გადაჭარბებული ძოვების გამო, თითქმის განადგურებულია ბუნებრივი მცენარეული საფარი და მიმდინარეობს ეროზიის პროცესი. ბუნებრივი მცენარეული საფარი შემორჩენილია თავისი ისტორიული არეალის მხოლოდ მცირეოდენ ნაწილში. საქართველოში ბიომრავალფეროვნებაზე მოქმედი საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: ბრაკონიერობა, ტყის მასივების გაჩეხვა, გადაჭარბებული ძოვება, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობებით უკანონო ვაჭრობა, თევზის რესურსების გადამეტებული მოპოვება, მდინარეებისა და წყალჭარბი სავარგულების დაბინძურება. შედეგად, ადგილი აქვს ცოცხალი ორგანიზმების საცხოვრებელი გარემოს დეგრადირებას, სახეობათა რიცხოვნობის კლებასა და ეკოლოგიური პროცესების რღვევას - ყველაფერს ერთად კი მივყავართ ბიომრავალფეროვნების განადგურებისკენ.

ამ სავალალო მდგომარეობის შედეგია, რომ საქართველოს ფაუნიდან 141 სახეობა შეტანილია წითელ ნუსხაში. აქედან:

- 11 სახეობას მინიჭებული აქვს კრიტიკულ საფრთხეში მყოფის სტატუსი (CR)
- 32 სახეობას - საფრთხეში მყოფი სტატუსი (EN)
- 5 სახეობას - ეროვნულ დონეზე გადაშენებულის სტატუსი (RE), ხოლო
- 93 სახეობას მინიჭებული აქვს მოწყვლადის კატეგორია (VU).

საქართველოს ფლორიდან 56 სახეობაა შეტანილი წითელ ნუსხაში, საიდანაც:

- 36 სახეობას მინიჭებული აქვს მოწყვლადის (VU) სტატუსი
- 18 სახეობას საფრთხეში მყოფის (EN) სტატუსი, ხოლო
- 2 სახეობას კი კრიტიკულ საფრთხეში მყოფის სტატუსი (CR)

folder_hot.gif  დოკუმენტები

 

კანონი წითელი ნუსხის შესახებ

215 KB    Word doc

 

წითელი ნუსხის კომისიის რეგლამენტი

77 KB  Word doc

 

წითელი ნუსხის კრიტერიუმები

180 KB    Word doc


53c8c0d32f03.jpg


#2 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სტუმარი_zaza13_*

სტუმარი_zaza13_*

 • Find Topics
 • სტუმარი

ვაა მაგარია და აუცილებელიც ეს თემა, ბევრი დამწყები მონადირე და დაინტერესებული ადამიანი მიიღებს  იმფორმაციას.

 

ისე რაღა დაგიმალოთ და ძუძუმწოვრებში რაღაც რაღაცეები არაა შეტანილი მე  რატომღაც მეგონა რომ იყო.#3 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 38258 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

წითელი წიგნი -წითელი წიგნი არის იშვიათ და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების სია, მათი თანამედროვე მდგომაორების მოკლე დახასიათებით. არსებობს წითელი წიგნის საერთაშორისო, ნაციონალური და ადგილობრივი ვარიანტი.

წიგნის შექმნის იდეა მე-20 საუკუნის I ნახევარში გაჩნდა. მისი ინიციატორი იყო ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი, რომელიც 1949 წელს შეუდგა ინფორმაციის მოპოვებას მცენარეთა და ცხოველთა იშვიათ სახეობათა შესახებ. 1966 წელს უკვე მომზადდა პირველი გამოცემები ძუძუმწოვრებისა და ფრინველების იშვიათი სახეობების შესახებ.

 წითელი წიგნი, ისევე როგორც წითელი სიები არ წარმოადგენენ იურიდიულ დოკუმენტებს და ატარებენ მხოლოდ რეკომენდაციულ ხასიათშ. ის მოიცავს გლობალურ მაშტაბებს და მიმართულია რეკომენდაცია გაუწიოს იმ ქვეყნებს, რომელთა ტერიტორიაზეც ცხოველთა სცოცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. აღნიშნული რეკომენდაციების მნიშვნელობა უზარმაზარია მსოფლიო მასშტაბით.

საქართველოში წითელი წიგნი 1982 წელს გამოიცა. მისი I ნაწილი მოიცავს იშვიათ ცხოველებს, II ნაწილი - მცენარეებს, III ნაწილი - არაორგანული ბუნების ძეგლებს.

წითელი ნუსხა - ცხოველები

ამფიბიები:სირიული მყვარი,კავკასიური სალამანდრა

თევზები: ფორონჯი, ატლანტური ზუთხი, კალმახი, კოლხური ზუთხი,სვია,ფორეჯი, ტარაღანა, რუსული ზუთხი, შავი ზღვის ქაშაყი, მდინარის კალმახი, მორევის ნაფოტა, კოლხური ხრამული, წინააზიური გველანა, მექვიშია ღორჯო

ფრინველები: ბექობის არწივი,რუხი წერო ,ქოჩორა ვარხვი ,კავკასიური როჭო,ბატკანძერი (კრავიჭამია) ,მურტალა,ვარდისფერი ვარხვი,ლაკლაკი,ყარყატი,პატარა ღერღეტი,წითელი იხვი,მარმარილოსებრი,გარიელი,თეთრთვალა იხვი,თეთრკუდა ფსოვი,ქორცქვიტა,ველის კაკაჩა,დიდი მყივანი არწივი,მთის არწივი,ფასკუნჯი,ორბი,გავაზი,თვალშავი,წითელთავა შავარდენი,მცირე კირკიტა,ჭოტი,ბუხრინწა,სარსარაკი,თვალჭყეტია,ულვაშა წივწივა,წითელმუცელა ბოლოცეცხლა,დიდი კოჭობა,ჭრელგულა ჭვინტაკა.

ძუძუმწოვრები:
აფთარი,დასავლეთ კავკასიური ჯიხვი,მურა დათვი,ფოცხვერი,არჩვი,ნიამორი,ჯიქი,მეჰელის ცხვირნალა,სამხრეთული ცხვირნალა,გრძელყურა მღამიობი,ევროპული მაჩქათელა,კავკასიური ციყვი,თახვიკავკასიური თაგვანა,ქლუხორის თაგვანა,ყაზბეგის თაგვანა,ბრუცა,ნაცრისფერი ზაზუნელა,ამიერკავკასიური ზაზუნა,პრომეთეს მემინდვრია,წითური მემინდვრია,მცირეაზიური მექვიშია,პაწია თაგვი,ლელიანის კატა,ვეფხვი,წავი,ჭრელტყავა,თეთრმუცელა,აფალინა,ქურციკი,დაღესტნური ჯიხვი
წითელი ნუსხის შესახებ

ამჟამად დედამიწაზე გამოყოფენ ბიოლოგიური მრავალფეროვნების 25 "ცხელ წერტილს". მათ შორის ერთ-ერთი კავკასია, კერძოდ, საქართველოა. კავკასია ასევე 200 გლობალურ ეკორეგიონს შორისაა, რომელიც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) მიერაა გამოყოფილი ისეთ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, როგორიცაა: სახეობრივი მრავალფეროვნება, ენდემიზმის დონე, ტაქსონომიური უნიკალურობა, ევოლუციური პროცესები და ფლორისა და ფაუნის ისტორიული განვითარების თავისებურებები, მცენარეულობის ტიპების მრავალფეროვნება და ბიომების იშვიათობა გლობალურ დონეზე.
ძალიან სამწუხაროდ, საქართველოს, ისევე როგორც მთლიანად კავკასიის, ბიომრავალფეროვნება უკიდურესი საფრთხის წინაშე იმყოფება. ტყეების უმეტესი ნაწილი სახეცვლილია ადამიანის ზემოქმედების შედეგად. მაღალ მთაში გადაჭარბებული ძოვების გამო, თითქმის განადგურებულია ბუნებრივი მცენარეული საფარი და მიმდინარეობს ეროზიის პროცესი. ბუნებრივი მცენარეული საფარი შემორჩენილია თავისი ისტორიული არეალის მხოლოდ მცირეოდენ ნაწილში. საქართველოში ბიომრავალფეროვნებაზე მოქმედი საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: ბრაკონიერობა, ტყის მასივების გაჩეხვა, გადაჭარბებული ძოვება, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობებით უკანონო ვაჭრობა, თევზის რესურსების გადამეტებული მოპოვება, მდინარეებისა და წყალჭარბი სავარგულების დაბინძურება. შედეგად, ადგილი აქვს ცოცხალი ორგანიზმების საცხოვრებელი გარემოს დეგრადირებას, სახეობათა რიცხოვნობის კლებასა და ეკოლოგიური პროცესების რღვევას - ყველაფერს ერთად კი მივყავართ ბიომრავალფეროვნების განადგურებისკენ.red_book.jpg

ამ სავალალო მდგომარეობის შედეგია, რომ საქართველოს ფაუნიდან 141 სახეობა შეტანილია წითელ ნუსხაში. აქედან:

- 11 სახეობას მინიჭებული აქვს კრიტიკულ საფრთხეში მყოფის სტატუსი (CR)
- 32 სახეობას - საფრთხეში მყოფი სტატუსი (EN)
- 5 სახეობას - ეროვნულ დონეზე გადაშენებულის სტატუსი (RE), ხოლო
- 93 სახეობას მინიჭებული აქვს მოწყვლადის კატეგორია (VU).

საქართველოს ფლორიდან 56 სახეობაა შეტანილი წითელ ნუსხაში, საიდანაც:

- 36 სახეობას მინიჭებული აქვს მოწყვლადის (VU) სტატუსი
- 18 სახეობას საფრთხეში მყოფის (EN) სტატუსი, ხოლო
- 2 სახეობას კი კრიტიკულ საფრთხეში მყოფის სტატუსი (CR)


53c8c0d32f03.jpg


#4 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 38258 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria
საქართველოს წითელი წიგნი და წითელი ნუსხა

 

 

 

4c35db25b978.jpg

საქართველოში გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ სახეობებს იცავს სახელმწიფო, შესაბამისი კანონმდებლობით
2003 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი ’’საქართველოს ’’წითელი ნუსხა’’ და ’’წითელი წიგნის’’ შესახებ’’ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე N19 1.07 2003წ.)

კანონის ძირითადი მიზანია, საქართველოს ’’წითელი ნუსხისა’’ და ’’წითელი წიგნის’’ შედგენა, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების დაცვის და გამოყენების სამართლებრივი რეგულირება. დღევანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოს საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული, გადაშენების საფთხის წინაშე მყოფი სახეობების დაცვა და აღდგენა, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და გენეტიკური რესურსების შენარჩუნება.

ფლორა

ფარულთესლოვანები:

ქართული ნეკერჩხალი/Acer ibericum M. Bieb. ex Willd.
დურღენი/Anabasis aphylla L.
ქართული ნუში/Amygdalus georgica Desf
ხემარწყვა/Arbutus andrachne L.
სომიეს გლერძი/Astragalus sommieri Freyn
ტანას გლერძი/Astragalus tanae K.Koch
მედვედევის არყი/Betula medwedewii Regel
სამეგრელოს არყი/Betula megrelica Regel
რადეს არყი/Betula raddeana Trautv
კოლხური ბზა/Buxus colchica Pojark
ჩვეულებრივი წაბლი/Castanea sativa Mill
სამხრეთის აკაკი/Celtis australis L.
შიშველი აკაკი/Celtis glabrata Steven ex Planchon
მცირენაყოფიანი ბალამწარა/Cerasus microcarpa C. A. Meyer
პონტური საკმელა/Cistus creticus L.
კოლხური თხილი/Corylus colchica Albov
ყამბრო/Crataegus pontica K. Koch
ალბოვის მაჯაღვერი/Daphne albowiana Woronow ex Pobed.
ცრუაბრეშუმისებრი მაჯაღვერი/Daphne pseudosericea Pobed.
ამიერკავკასიური მაჯაღვერი/Daphne transcaucasica Pobed.
გაულთერიასმაგვარი ეპიგეა/Epigaea gaultherioides Boiss.
ხემაგვარი მანანა/Erica arborea
ნახევრადეკლიანი ევერსმანია/Eversmannia subspinosa Fisch & (DC)
აფხაზეთის კურდღლისცოცხა/Genista abchasica Sachokia
მლაშობის ჩინგილი/Halimodendron halodendron L.
კაკლის ხე/Juglans regia L.
კეთილშობილი დაფნა/Laurus nobilis L.
შობერის ნიტრარია/Nitraria schoberi L.
ზეთის ხე/Osmanthus decorus Boiss. & Balansa
უხრავი/Ostrya carpinifolia Scop.
საღსაღაჯი/Pistacia mutica Fisch & Mey.
თურანულა/Populus euphratica Oliv.
ლაფანი/Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth.
დემეტრის ბერყენა/Pyrus demetrii Kutath.
კეცხოველის ბერყენა/Pyrus ketzkhovelii Kutath.
სახოკიას ბერყენა/Pyrus sachokiana Kutath.
კოლხური მუხა/Quercus hartwissiana Stev
იმერული მუხა/Quercus imeretina Stev. Ex Malleev
მაღალმთის მუხა/Quercus macranthera Fisch et Mey
ჭალის მუხა/Quercus pedunculiflora C. Koch.
პონტური მუხა/Quercus pontica C. Koch.
სმირნოვის შქერი/Rhododendron smirnowii Trautv
უნგერნის შქერი/Rhododendron ungernii Trautv.
ქიქოძის ტირიფი/Salix kikodseae Goerz
გარეჯის სალბი/Salvia garedji Troitzk.
ტიგრანის ანწლი/Sambucus tigranii Troitzk
სომხური ამპურა/Sorbus hajastana Gabr.
კოლხური ჯონჯოლი/Staphylea colchica Stev.
კარიაგინის ბეგქონდარა/Thymus karjaginii Grossh.
შიშველი თელადუმა/Ulmus glabra Huds.
პატარა თელადუმა/Ulmus minor Mill.
ძელქვა/Zelkova carpinifolia Pall.

შიშველთესლოვნები:
შავი ღვია/Juniperus foetidissima Willd.
მრავალნაყოფა ღვია/Juniperus polycarpos K.
ბიჭვინთის ფიჭვი/Pinus pityusa Stev.
უთხოვარი/Taxus baccata L.

ფაუნა

ძუძუმწოვრები:

სამხრეთული ცხვირნალა/Rhinolophus euryale Blasius
მეჰელის ცხვირნალა/Rhinolophus mehelyi Matschie
გრძელყურა მღამიობი/Myotis bechsteinii Kuhl
ევროპული მაჩქათელა/Barbastella barbastellus Schreber
თახვი/Castor fiber Linnaeus
კავკასიური თაგვანა/Sicista caucasica Vinogradov
ქლუხორის თაგვანა/Sicista kluchorica Sokolov, Kovalskaya, and Baskevich
ყაზბეგის თაგვანა/Sicista kazbegica Sokolov, Baskevich, and Kovalskaya
ბრუცა/Nannospalax nehringi Satunin
ნაცრისფერი ზაზუნელა/Cricetulus migratorius Pallas
ამიერკავკასიური ზაზუნა/Mesocricetus brandti Nehring
პრომეთეს მემინდვრია/Prometheomys schaposchnikovi Satunin
წითური მემინდვრია/Clethrionomys glareolus ponticus Schreber
მცირეაზიური მექვიშია/Meriones tristrami Thomas
პაწია თაგვი/Micromys minutus Pallas
ლელიანის კატა/Felis chaus Schreber
ფოცხვერი/Lynx lynx Linnaeus
ჯიქი/Panthera pardus Linnaeus
ვეფხვი/Panthera tigris Linnaeus
აფთარი/Hyaena hyaena Linnaeus
წავი/Lutra lutra Linnaeus
ჭრელტყავა/Vormela peregusna Güldensthdt
თეთრმუცელა/Monachus monachus Hermann
მურა დათვი/Ursus arctos Linnaeus
ზღვის ღორი/Phocoena phocoena Linnaeus
აფალინა/Tursiops truncatus Montagu
ირემი/Cervus elaphus Linnaeus
ქურციკი/Gazella subgutturosa Güldenstaedt
დასავლეთკავკასიური ჯიხვი/Capra caucasica Güldenstaedt and Pallas
დაღესტნური ჯიხვი/Capra cylindricornis Blyth
ნიამორი/Capra aegagrus Linnaeus
არჩვი/Rupicapra rupicapra Linnaeus.

2b9272509af5.jpg

44307699d1d2.jpg

1e9f8d1f9c46.jpg

98efae1e7695.jpg

133e1197df17.jpg

dc76fad47102.jpg

35b7c0f8a002.jpg

f4c8e844291c.jpg

5498f7374d24.jpg

ფრინველები:
მურტალა/Podiceps grisegaena Boddaert
ვარდისფერი ვარხვი/Pelecanus onocrotalus Linnaeus
ქოჩორა ვარხვი/Pelecanus crispus Bruch
ლაკლაკი/Ciconia ciconia Linnaeus
ყარყატი/Ciconia nigra Linnaeus
პატარა ღერღეტი/Anser erythropus Linnaeus
წითელი იხვი/Tadorna ferruginea Pallas
მარმარილოსებრი/Marmaronetta angustirostris
გარიელი/Melanitta fusca Linnaeus
თეთრთვალა იხვი/Oxyura leucocephala Scopoli
თეთრკუდა ფსოვი/Haliaeetus albicilla Linnaeus
ქორცქვიტა/Accipiter brevipes Severtzov
ველის კაკაჩა/Buteo rufinus rufinus Cretzschmar
ბექობის არწივი/Aquila heliaca Savigny
დიდი მყივანი არწივი/Aquila clanga Pallas
მთის არწივი/Aquila chrysaetus Linnaeus
ფასკუნჯი/Neophron percnopterus Linnaeus
ბატკანძერი/Gypaetus barbatus Linnaeus
სვავი/Aegypius monachus Linnaeus
გავაზი/Falco cherrug Gray
თვალშავი/Falco vespertinus Linnaeus
წითელთავა შავარდენი/Falco biarmicus Temminck
მცირე კირკიტა/Falco naumanni Fleischer
ჭოტი/Aegolius funereus Linnaeus
ბუხრინწა/Tyto alba Scopoli
კასპიური შურთხი/Tetraogallus caspius Gmelin
კავკასიური როჭო/Tetrao mlokosiewiczi Taczanowski
რუხი წერო/Grus grus Linnaeus
სარსარაკი/Tetrax tetrax Linnaeus
თვალჭყეტია/Burhinus oedicnemus Linnaeus
ულვაშა წივწივა/Panurus biarmicus Linnaeus
წითელმუცელა ბოლოცეცხლა/Phoenicurus erythrogastrus Güldensthdt
დიდი კოჭობა/Carpodacus rubicilla Güldensthdt
ჭრელგულა ჭვინტაკა/Prunella ocularis Radde.

6615ba64cae6.jpg

1e4bb85f7cf6.jpg

4629ff2538d6.jpg

d7389cab6c8f.jpg

73a25f7f2797.jpg

ქვეწარმავლები:
ხმელთაშუაზღვეთის კუ/Testudo graeca Linnaeus
კოხტა გველთავა/Ophisops elegans Menetries
თურქული ხვლიკი/Darevskia clarkorum Darevsky & Vedmederja
დალის ხვლიკი/Darevskia dahli Darevsky
აჭარული ხვლიკი/Darevskia mixta Mehely
აზიური შიშველთავა/Ablepharus pannonicus Fitzinger
დასავლური მახრჩობელა/Eryx jaculus Dumeril & Bibron
საყელოიანი ეირენისი/Eirenis collaris Menetries
ხვლიკიჭამია გველი/Malpolon monspessulanus Mertens & Mueller
დინიკის გველგესლა/Vipera dinniki Nikolsky
კავკასიური გველგესლა/Vipera kaznakovi Nikolsky.

2e8a54f04f14.jpg

2d1b5b47aac9.jpg

ee92c8e591d3.jpg

ამფიები:
კავკასიური სალამანდრა/Mertensiella caucasica Waga
სირიული მყვარი/Pelobates syriacus Boettger.

ხრტილოვანი თევზები:
სვია/Huso huso Linnaeus
ფორონჯი/Acipenser sturio Linnaeus
ფორეჯი/Acipenser nudiventris Lovetsky
ტარაღანა/Acipenser stellatus Pallas
რუსული ზუთხი/Acipenser gueldenstaedti Brandt & Ratzeberg
სპარსული ზუთხი/Acipenser persicus Borodin.

f446276287c0.jpg

5e9477fce647.jpg

bd6fd46d206a.jpg

f7815a45e6d8.jpg

ძვლოვანი თევზები:
მდინარის/ტბის კალმახი/Salmo fario Linnaeus
მორევის ნაფოტა/Rutilus frisii Nordmann
კოლხური ხრამული/Varicorhinus sieboldi Steindachner
წინააზიური გველანა/Sabanejewia aurata De Filippi
მექვიშია ღორჯო/Neogobius fluviatilis Pallas.

ba380f6490e3.jpg

307f70b322a8.jpg

მწერები:
კავკასიური წმინდადგახვიარა/Phassus shamil Christoph
კოლხური ბრამეა/Brahmaea ledereri Rogenhofer
ღამის მცირე ფარშევანგთვალა/Eudia pavonia Linnaeus
მკრათვალებიანი ფარშევანგთვალა/Perisomena coecigena Kupido
სფინქსი მკვდართავა/Manduca atropos Linnaeus
კომაროვის სფინქსი/Rethera komarovi Christoph
ოლეანდრის სფინქსი/Deilephila nerii Linnaeus
ჯუჯა სფინქსი/Pterogon gorgoniades Hb.
კვიპაროსის მსხვილტანა/Pachypasa otus Drury
ბალკანური აბრეშუმქსოვია/Lemonia balcanica Herrich-Schhffer
დათუნელა ჰერა/Callimorpha dominula Linnaeus
მღვის ამიერკავკასიური დათუნელა/Axiopoena maura Eichwald
აპოლონი/Parnassius apollo Linnaeus
კავკასიური აპოლონი/Parnassius nordmanni Ménétriès
კავკასიური ზერინთია/Allancastria caucasica Lederer
გრუნერის აისი/Antocharis gruneri Herrich-Schaeffer
ამიერკავკასიური აისი/Anthocharis damone Boisduval
ჰევისტონის ავერდულა/Erebia hewistonii Lederer
ირანული ხავერდულა/Erebia iranica Grum-Grshimailo
რომანოვის ცისფერა/Tomares romanovi Christoph
ცისფერა მელეაგრი/Polyommates daphnis Denis & Schiffermüller
სმირნოვის მბოგელა/Apocolotois smornovi Romanoff
იფნის ჭრელურა/Zygaena fraxini Ménétriès
ველის დიდი ბაზი/Bombus fragrans Pallas
ბაზი ერიოფორუსი/Bombus eriophorus Klug
ალპური ბაზი/Bombus alpigenus Morawitz
ირანული ბაზი/Bombus persicus Radoszkowsky
იისფერი ქსილოკოპა/Xylocopa violacea Linnaeus
კურნაკოვის ბზუალა/Inotrechus kurnakovi Dolranski&Ljovuschkin
ინჯაევას ბზუალა/Inotrechus injaevae Dolranski&Ljovuschkin
მრგვალი ბზუალა/Omophron limbatum Fabricius
ალპური ხარაბუზა/Rosalia alpina Linnaeus
მზიმთას ნემსიყლაპია/Cordulegaster mzymtae Barteneff
მსგავსი ნემსიყლაპია/Onychogomphus assimilis Schneider
სამეგრელოს ტურფა/Calopteryx mingrelica Selys.

8f2ce5945a2f.jpg

a7304c692a65.jpg

კიბოსნაირები:
კოლხური ფართოფეხა კიბო/Astacus colchicus Kessler
პევცოვის კიბო/Pontastacus pylzowi Skorikov.

e442691ea8f3.jpg

ობობასნაირები:
ტივის ობობა/Dolomedes plantarius Clerck.

რგოლოვანი ჭიები:
ამიერკავკასიური ჭიაყელა/Eisenia transcaucasica Perel
ლაგოდეხის ჭიაყელა/Eisenia lagodechiensis Michaelson
ხეობის ჭიაყელა/Dendrobaena faucium Michaelsen
კინტრიშის ჭიაყელა/Alollobophora kintrishiana Kvavadze.

მუცელფეხიანი მოლუსკეისი:
ბუხის ლოკოკინა/Helix buchi Dubois&Montpereux.

ქვესახეობისები (ძვლოვანი თევზები):
პალიასტომის ქაშაყი/Alosa caspia paleostomi Eichwald
შავი ზღვის ორაგული/Salmo fario labrax Pallas
წითელტუჩა ჭერეხი/Aspius aspius taeniatus Berg
ალაზნის გველანა/Nemachilus angorae alasanicus Elanidze.
წყარო :http://en.wikipedia.org
moe.itdc.ge


53c8c0d32f03.jpg


#5 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
fxovela

fxovela

  ტრიბუნი


 • Find Topics
 • კლუბის წევრი
 • 528 პოსტი
 • მისამართი:Tbilisi
 • წარმოშობა:kaxeti

ეს ვნახე დღეს შემთხვევით და ახლოს არის მემგონი წითელ წიგნთან..

https://www.facebook...&type=1#6 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 38258 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

ხო, ეგეთი პირი უჩანს


53c8c0d32f03.jpg


#7 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სტუმარი_devi_*

სტუმარი_devi_*

 • Find Topics
 • სტუმარი
რავიცი მე ამათ რომ ვუყურებ წითელი წიგნი ინკუპატორი ჰგონიათ...
მასეთი აკრძალვებით არ გამრავლდება არაფრლი...

#8 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
noko

noko

  ლეგიონერი


 • Find Topics
 • ფორუმის წევრი
 • PipPipPipPipPip
 • 343 პოსტი
 • მისამართი:თბილისი
 • წარმოშობა:ქართლი

კაი იყო დევიი  :0010:#9 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სტუმარი_zaza13_*

სტუმარი_zaza13_*

 • Find Topics
 • სტუმარი

კაი იყო დევიი  :0010:

ამ თემის გარდა სხვა თემა ვერ ნახე? რა გჭირთ ტო? შედით რა სეზონის დახურვაში და თქვით მოდიხართ თუ არა?#10 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 38258 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

ესაა 13-ის კომენტარი


53c8c0d32f03.jpg


#11 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სტუმარი_devi_*

სტუმარი_devi_*

 • Find Topics
 • სტუმარი
რს ფართოფეხა კიბო რა დითელ წიგნDი შესატანია..იმდენი ვიცი დასავლეთში ვერ ამოლევ იმ რააოდენობით არის.

#12 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 38258 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

და ვეფხვიც რომ შეუტანიათ ძუძუმწობრებში ვერ ნახე???? რა მოწიეს ესეთი ტო??????


53c8c0d32f03.jpg


#13 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სტუმარი_devi_*

სტუმარი_devi_*

 • Find Topics
 • სტუმარი

ეგენი მაგარს ეწევიან და რას იკლავენ თავს ვეერ გამიგია...მაჩვი ან შაშვი რა წითელი წიგნში შესატანია  საქართველოში მაგისი მეტი რა არის..... :0037:#14 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 38258 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

ეგენი მაგარს ეწევიან და რას იკლავენ თავს ვეერ გამიგია...მაჩვი ან შაშვი რა წითელი წიგნში შესატანია  საქართველოში მაგისი მეტი რა არის..... :0037:

 

დასტურ დევო დასრურ!15eda1b5f4a6c95211585485f9cfee00.gif :0024:

 

სადამდე მიდის ამათი იმბეცილობა? თღაგვი, ციყვი .........და ვეფხვიც  საქატთველოს წითელ წიგნში ყავთ შეყვანილი????????

ეტყობა ვეფხი და მოყმე აქვთ სკოლაში საზეპიროები დასწავლილი და .......
 


53c8c0d32f03.jpg


#15 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
vaja15

vaja15

  ცენტურიონი


 • Find Topics
 • საპატიო ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPip
 • 240 პოსტი
 • მისამართი:თბილისი
 • წარმოშობა:კახეთი
საერთოდ შეიძლება რამის მოკვლა?

0 წევრი ათვალიერებს ამ თემას

0 წევრი, 0 სტუმარი

0%
მზადდება მინიატურა
ატვირთვის შეწყვეტა

ატვირთული ვიდეოს ბმული ჩავსვათ პოსტში?